• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Dokumenty korporacyjne

 

1. Statut Spółki

Poltronic S.A. - Statut Spółki tekst jednolity z dnia 14.12.2017 roku str. 1-10

Poltronic S.A. - Statut Spółki tekst jednolity z dnia 14.12.2017 roku str. 11-20


 2. Umowa Spółki

Poltronic S.A. - Umowa Spółki

3. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Poltronic S.A. - KRS 0000349566


4. REGON - Główny Urząd Statystyczny

Poltronic S.A. - REGON 021138067


5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NEW CONNECT

Poltronic S.A. - Dobre praktyki