• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

7typ raportu Raport bieżący
numer 27/2011
data dodania 2011-11-14 17:49:10
   

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu