• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V 2014

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 maja 2014 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 06/2014 z dnia 21 maja 2014.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 20.05.2014 r.