• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2019 - Śmierć Członka Zarządu

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2019
data dodania 2019-04-19

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o śmierci Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Artura Gryckiewicza - Leszczyszyna.

Pan Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 2 października 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działa w przewidzianym przez przepisy prawa oraz Statut Spółki składzie, posiadającym pełną zdolność do podejmowania decyzji.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu