• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 3/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 03/2018
data dodania 2018-04-17

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 5.343.580
Udział w ogólnej liczbie głosów: 74,65 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 91,74 %

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 480.990
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,72 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 8,26 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 5.824.570
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,37 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn