• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2013
data dodania 2013-04-17 

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 3 694 900
Udział w ogólnej liczbie głosów: 57,36 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 90,91 %

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 369 540
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,72 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 9,09 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 064 440
Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,78 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu