• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 3/2012 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr(...)

Data sporządzenia: 12-03-2012

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 1/2012

Podstawa prawna: Art. 60 ust. 4. Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 03 marca br. dotyczącego zawiadomienia złożonego na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Pana Sławomira Neumanna, który pełnił funkcję Prokurenta Spółki od 01 stycznia 2011 do 31 czerwca 2011, Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące transakcji, których łączna wartość w 2011 roku nie przekroczyła kwoty 5.000 euro, które nie zostały ujęte w ww. raporcie bieżącym:

- kupno 100 akcji na rynku NewConnect, w dniu 04 stycznia 2011 r., średnia cena 5,80 zł

- kupno 700 akcji na rynku NewConnect, w dniu 30 sierpnia  2011 r., średnia cena 1,10 zł

- kupno 300 akcji na rynku NewConnect, w dniu 31 sierpnia 2011 r., średnia cena 1,04 zł

- kupno 300 akcji na rynku NewConnect, w dniu 2 września 2011 r., średnia cena 0,96 zł

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu