• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 26/2011 - Odwołanie i rezygnacja z publikacji(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 26/2011
data dodania 2011-11-07 17:49:10
   

Zarząd spółki Poltronic S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje o podjętej decyzji odwołania prognoz finansowych, o których informował w raporcie bieżącym nr 7/2011 i 18/2011 i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.

Powodem odwołania prognoz wyników finansowych jest wystąpienie znaczących czynników wpływających na wyniki Spółki związanych z prowadzoną restrukturyzacją o której Emitent informował w ostatnim raporcie miesięcznym nr 25/2011. Łączny wpływ dokonanych korekt, odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz utworzonych rezerw na zobowiązania zwiększających stratę netto Spółki na koniec III kwartału br. wyniósł 1 240,5 tysiąca złotych. Fakt ten powoduje, że odchylenie wyniku spółki od publikowanych wcześniej prognoz przekroczy 20%, co jest bezpośrednim powodem odwołania prognozy.

Zestawienie kosztów związanych z restrukturyzacją i innych kosztów obciążających wynik Spółki na dzień 30/09/2011 zostanie przedstawione w raporcie kwartalnym, którego data publikacji przewidziana jest na 14 listopada br.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu