• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 13/2011 - Oświadczenie Zarządu dotyczące nie(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 13/2011
data dodania 2011-05-30 17:00:07
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że z powodu błędu ludzkiego, Spółka nie opublikowała w systemie EBI informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2011 roku. 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w systemie ESPI (raport bieżący 3/2011) oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki dnia 12 maja br. zgodnie z wymogami art. 402(1) §.1. Kodeksu Spółek Handlowych.

Skutkiem błędu było naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w §4 ust.2 pkt.1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Dodatkowo, do niniejszego komunikatu dołączono treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opublikowaną treścią projektów uchwał.

PODSTAWA PRAWNA: Zasada 16a dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect zawarta w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na New Connect", zmienionych Uchwalą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Rochala - Prezes Zarządu