• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 12/2011
data dodania 2011-05-25 17:27:49
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Raport miesięczny - kwiecień 2011

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 zawierający:

1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Rochala - Prezes Zarządu