• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 1/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2011
data dodania 2011-01-14 11:31:52
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd POLTRONIC S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku - 14 luty 2011 
2. Raport roczny za 2010 rok - 17 marca 2011 
3. Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - 16 maj 2011 
4. Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku - 12 sierpień 2011 
5. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 10 listopad 2011 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Sławomir Neumann - Prokurent