• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 12/2010
data dodania 2010-11-16 07:54:16
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Informacja dotycząca raportu kwartalnego

Zarząd Poltronic S.A. informuje, że omyłkowo okresowy raport kwartalny POLTRONIC S.A. za III kwartał 2010 roku został opublikowany w dniu 15.11.2010 roku w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Chrobak - Prezes Zarządu