• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 6/2022 - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2022
data dodania 2022-06-29 14:18:00
   

 

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 644.220,00 zł – na wypłatę dywidendy;
  • ustaliło kwotę dywidendy na 0,09 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000, którym przysługuje prawo do dywidendy,
  • ustaliło dzień 27 lipca 2022 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  • ustaliło dzień 23 sierpnia 2022 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu