• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 12/2020 - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 12/2020
data dodania 2020-08-28 14:23:00
   

 

Zarząd Poltronic S.A. („Spółka”, ”Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

  • przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 429.480,00 zł – na wypłatę dywidendy;
  • ustaliło kwotę dywidendy na 0,06 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000, którym przysługuje prawo do dywidendy,
  • ustaliło dzień 15 września 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  • ustaliło dzień 29 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu