• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 8/2020 - Powołanie Prezesa Zarządu Poltronic(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2020
data dodania 2020-07-31 13:06:00
   

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/2020 w sprawie ustalenia liczby i składu Zarządu. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marka Kołodziejskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

Życiorys Prezesa Zarządu jest zamieszczony na stronie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu