• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2020
data dodania 2020-07-07 12:00:00
   

 

Zarząd Spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") informuje o nowym adresie Spółki, będącym jednocześnie adresem do korespondencji:

Poltronic S.A.

Generała Romualda Traugutta nr 1-7

50-449 Wrocław

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu