• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2020
data dodania 2020-05-12 19:50:00
   

 

Zarząd Spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku na dzień 26 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 31 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2020 roku był dzień 13 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu