• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2020 - Raport roczny za 2019 rok

typ raportu Raport roczny
numer 3/2020
data dodania 2020-03-13 18:40:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 rok wraz z załącznikami:

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2019 r. pdf rozmiar: 1665 kB

2. eSprawozdanie Finansowe za 2019 r. pdf rozmiar: 2052 kB

3. noty do Sprawozdania Finansowego za 2019 r. pdf rozmiar: 1596 kB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. pdf rozmiar: 395 kB

5. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2019 r. pdf  rozmiar: 327 kB

6. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2019 r. pdf rozmiar: 803 kB

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu