• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2020 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2020
data dodania 2020-01-31 10:10:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Spółka","Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 13 marca 2020 roku,

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020 roku,

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 13 sierpnia 2020 roku,

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 13 listopada 2020 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu