• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 6/2019 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 06/2019
data dodania 2019-05-09

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następujące uchwały w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) Uchwałę nr 17 w sprawie odwołania Pani Aleksandry Żmudzińskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

2) Uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pani Aleksandry Żmudzińskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

3) Uchwałę nr 19 w sprawie odwołania Pana Adama Kłoska z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

4) Uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Adama Kłoska do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

5) Uchwałę nr 21 w sprawie odwołania Pana Rafała Pankałę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

6) Uchwałę nr 22 w sprawie powołania Pana Rafała Pankałę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

7) Uchwałę nr 23 w sprawie odwołania Pana Lecha Poźniaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

8) Uchwałę nr 24 w sprawie odwołania Pana Aleksandra Franieczka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

9) Uchwałę nr 25 w sprawie powołania Pani Anny Leszczyszyn do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

10) Uchwałę nr 26 w sprawie powołania Pana Michała Pawlika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej – Pani Anny Leszczyszyn oraz Pana Michała Pawlika stanowią Załączniki do niniejszego raportu.

Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki w zakładce „ Spółka – Informacje ogólne – Rada Nadzorcza” https://www.poltronic.eu/inwestorzy/informacje-ogolne/rada-nadzorcza

Załączniki:

Życiorys Anna Leszczyszyn, rozmiar: 767,3 KB

Życiorys Michał Pawlik, rozmiar: 817,1 KB

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu