• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2019 - Raport roczny za 2018 rok

typ raportu Raport roczny
numer 3/2019
data dodania 2019-03-14 18:30:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 rok wraz z załącznikami:

 

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2018 r. pdf rozmiar: 1597,0 kB

2. Sprawozdanie Finansowe za 2018 r. pdf rozmiar: 1648,0 kB

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. pdf rozmiar: 434,3 kB

4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2018 r. pdf  rozmiar: 264,4 kB

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2018 r. pdf rozmiar: 802,7 kB

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu