• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2018 - Raport roczny za 2017 rok

typ raportu Raport roczny
numer 2/2018
data dodania 2018-03-07 18:30:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok wraz z załącznikami:

 

Załączniki:

1a. Raport Roczny za 2017 r. pdf (str. 1-5) rozmiar: 281 kB

1b. Raport Roczny za 2017 r. pdf (str. 6-15) rozmiar: 842 kB

2a. Sprawozdanie Finansowe za 2017 r. pdf (str. 1-11) rozmiar: 567 kB

2b. Sprawozdanie Finansowe za 2017 r. pdf (str. 12-24) rozmiar: 735 kB

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. pdf rozmiar: 449 kB

4. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017 r. pdf  rozmiar: 298 kB

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2017 r. pdf rozmiar: 803 kB

Podstawa Prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn - Wiceprezes Zarządu