• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 2/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2017
data dodania 2017-02-27 15:30:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok („raport”). Zgodnie z treścią raportu EBI nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku publikacja raportu miała nastąpić w dniu 1 marca 2017 roku.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu ustala się na dzień 21 marca 2017 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:                                          

§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu