• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2017 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2017
data dodania 2017-01-31 08:45:00
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport roczny za 2016 rok - 01 marca 2017 roku,

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 10 maja 2017 roku,

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 09 sierpnia 2017 roku,

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 08 listopada 2017 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu