• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 3/2016 - Raport roczny za 2015 rok

typ raportu Raport roczny
numer 3/2016
data dodania 2016-03-11 16:00:00

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. Raport Roczny za 2015.pdf rozmiar: 912 kB

2a. Sprawozdanie Finansowe za 2015.pdf (str. 1-11) rozmiar: 571 kB

2b. Sprawozdanie Finansowe za 2015.pdf (str. 12-25) rozmiar: 766 kB

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015.pdf rozmiar: 513 kB

4a. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2015.pdf (str. 1-8) rozmiar: 778 kB

4b. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2015.pdf (str. 9-20) rozmiar: 634 kB

5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.pdf rozmiar: 449 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu