• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 20/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 20/2012
data dodania 2012-05-30 17:29:00

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2012 roku:

Akcjonariusz: JAROSŁAW LESZCZYSZYN
Liczba głosów z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu - 1 310 617
Udział w ogólnej liczbie głosów - 43,69 %
Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu - 92,16%

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu