• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 16/2012 - Zawieszenie wykonywania prawa głosu(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 16/2012
data dodania 2012-05-02 17:38:47
   

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została zobowiązana przez Sino Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "SI") posiadającą 1.227.273 akcji Spółki ("Akcje"), co stanowi 40,90% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, do złożenia Akcji w depozycie notarialnym na okres do 3 dni po zakończeniu najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Złożenie Akcji w depozycie oznacza jednocześnie zawieszenie wykonywania prawa głosu z Akcji na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka poinformuje o fakcie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem porządku obrad i projektów uchwał odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu