• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 13/2012 - Konsekwencje uchwał podjętych przez(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 13/2012
data dodania    21-03-2012 10:08:06
   

Konsekwencje uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Dane szczegółowe:

Jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 10/2012 z 16 marca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego zaproponowanych przez Zarząd Emitenta i umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwały nr 9 i 10). W związku z tym uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za 2011 rok jest niewykonalna.

W konsekwencji nie podjęcia zaproponowanych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, strata za 2011 rok pozostaje niepokryta. Intencją Zarządu jest umieszczenie kwestii pokrycia straty i podwyższenia kapitału zakładowego w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu