• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 11/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 11/2012
data dodania    2012-03-16 15:17:48
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 marca 2012 roku:

Akcjonariusz:  JAROSŁAW LESZCZYSZYN
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 310 617
Udział w ogólnej liczbie głosów - 43,69 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 47,88%

Akcjonariusz: Sino Investment Polska Sp. z o.o. w organizacji
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 227 273
Udział w ogólnej liczbie głosów - 40,91 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 44,84 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu