• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VII 2021

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 lipca 2021 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 5/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 22.07.2021 r.