• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie III 2012

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 marca 2012 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 16 marca 2012.

Jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 13/2012 z 21 marca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego zaproponowanych przez Zarząd Emitenta, w konsekwencji uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty za 2011 rok jest niewykonalna. Intencją Zarządu jest umieszczenie kwestii pokrycia straty i podwyższenia kapitału zakładowego w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Treść uchwał ZWZA z dnia 14.03.2012 r. (uchwały 1 - 11)


Treść uchwał ZWZA z dnia 14.03.2012 r. (uchwały 12 - 25)