• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIII 2016

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2016 roku opublikowana została w raporcie bieżącym EBI 10/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku.

 

Treść uchwał NWZA z dnia 19.08.2016 r.