• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2019

Raporty okresowe 2019

Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2019 roku:

Raport Roczny 2019 - 13.03.2020

Do pobrania:   Raport roczny za 2019

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2019

Załącznik 2 -  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019

Załącznik 3 -  Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2019

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

 

Raport 4Q 2018 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2019

Raport 3Q 2019

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2019

Raport 2Q 2019 

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2019

Raport 1Q 2019 

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2019