• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2018

Raporty okresowe 2018

Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 roku:

Raport Roczny 2018 - brak daty publikacji

Do pobrania:   Raport roczny za 2018

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2018

Załącznik 2 -  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018

Załącznik 3 -  Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2018

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

 

Raport 4Q 2018 - brak daty publikacji

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2018

Raport 3Q 2018 

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2018

Raport 2Q 2018 

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2018

Raport 1Q 2018

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2018