• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2023
data dodania 2023-04-13 19:18:00
   

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 maja 2023 roku (środa), o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu