• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 6/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania(...)

Data sporządzenia: 28-12-2018

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Zawiadomienie") od Pana Marka Kołodziejskiego ("Akcjonariusz") o zmianie stanu posiadania akcji w Spółce.

Załącznik:
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
28-12-2018        Marek Kołodziejski                           Prezes Zarządu
28-12-2018        Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn    Wiceprezes Zarządu