• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 4/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 04/2016
data dodania 2016-09-09

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2016 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 3.694.540
Udział w ogólnej liczbie głosów: 51,62 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 90,91%

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 369.540
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,16%
Udział w liczbie głosów na WZA: 9,09 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.064.440
Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,78 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu