• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2016
data dodania 2016-04-27

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.120.004
Udział w ogólnej liczbie głosów: 57,56 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 89,55 %

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 480.990
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,72 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 10,45 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.600.994
Udział w ogólnej liczbie głosów: 64,28 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu