• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2015
data dodania 2015-04-20

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2015 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.120.504
Udział w ogólnej liczbie głosów: 57,56 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 89,55 %

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 480.990
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,72 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 10,45 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.600.954
Udział w ogólnej liczbie głosów: 64,28 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu