• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2014
data dodania 2014-05-27

 

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2014 roku:

Akcjonariusz: Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.119.504
Udział w ogólnej liczbie głosów: 57,55 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 89,54 %

Akcjonariusz: Marek Kołodziejski
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 480.990
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,72 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 10,46 %

Łączna liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4.600.494
Udział w ogólnej liczbie głosów: 64,27 %

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu