• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 4/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej(...)

Data sporządzenia: 16-03-2012

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. pkt . 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu

Zarząd Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 marca 2012 roku:

Akcjonariusz:  JAROSŁAW LESZCZYSZYN
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 310 617
Udział w ogólnej liczbie głosów - 43,69 %
Udział w liczbie głosów na WZA - 47,88%

Akcjonariusz: Sino Investment Polska Sp. z o.o. w organizacji
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1 227 273
Udział w ogólnej liczbie głosów - 40,91 %

Udział w liczbie głosów na WZA - 44,84 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu