• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI: 1/2012 -Zawiadomienie otrzymane w trybie art.(...)

Data sporządzenia: 03-02-2012

Spółka: POLTRONIC S.A.

Temat: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Poltronic S.A informuje, że w dniu 2 lutego 2012 r. otrzymał od Pana Sławomira Neumanna, który w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 czerwca 2011 pełnił funkcję Prokurenta Spółki, zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pan Sławomir Neumann w 2011 roku dokonał transakcji nabycia łącznie 1.400 akcji Poltronic SA pośredniej cenie 2,23 zł za akcję.

Łączna wartość transakcji przeprowadzonych w 2011 roku nie przekroczyła kwoty 5.000 euro.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu