• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 8/2012 - Rezygnacja osoby zarządzającej w podmiocie(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2012
data dodania 2012-03-02 14:25:41
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Rezygnacja osoby zarządzającej w podmiocie zależnym

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji złożonej przez pana Piotra Chrobaka z funkcji zarządzającego podmiotami zależnymi Emitenta w Chinach i Honkgongu.

W wyniku złożonej rezygnacji Pan Piotr Chrobak przestaje pełnić jakiekolwiek funkcje w spółkach powiązanych z Emitentem, i nie jest upoważniony do reprezentowania Emitenta ani jego podmiotów zależnych.

Podmiot powiązany z panem Piotrem Chrobakiem Sino Investment Polska sp. z o.o. w organizacji pozostaje znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym udział 40,91% w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu