• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 7/2012 - Raport roczny za 2011 rok

typ raportu Raport roczny
numer 7/2012
data dodania 2012-02-28 17:02:16
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za 2011 rok.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Poltronic_raport_roczny_2011.pdf rozmiar: 265.1 kB
Zal_1_Sprawozdanie finansowe.pdf rozmiar: 1392.5 kB
Zal_2_raport_z_badania.pdf rozmiar: 629.6 kB
Zal_3_sprawozdanie_zarzadu.pdf rozmiar: 275.8 kB
Zal_4_dobre_praktyki.pdf rozmiar: 134.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu