• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 5/2012 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2012
data dodania 2012-02-22 16:12:48
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Zarząd Poltronic S.A. ("Emitenta") informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011.

Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 31 stycznia br. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany do 13 marca 2012 roku. Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 28 lutego 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że planowane terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w określone w raporcie bieżącym nr 2/2012 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu