• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 30/2011
data dodania 16-12-2011 14:42:04
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna


Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2011 roku na mocy uchwały nr 10/2011 Rada Nadzorcza zgodnie z par.29 ust. 4 Statutu Emitenta powołała na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Czarneckiego.

Jednocześnie Emitent informuje, że informacja o powołaniu osoby nadzorującej nie została opublikowała w systemie EBI w wymaganym terminie, a opóźnienie w publikacji raportu było niezamierzone i zostało spowodowane błędem ludzkim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu