• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 29/2011
data dodania 2011-11-25 14:08:32
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna


Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc październik 2011 zawierający:

  1. Wybrane informacje finansowe.
  2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
  3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
  4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
  5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Plik raportu: miesieczny_10_2011.pdf rozmiar: 209.3 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu