• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 28/2011
data dodania 2011-11-17 13:35:53
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna


Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 listopada br. Pan Piotr Chrobak złożył rezygnację z pełnia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Pan Piotr Chrobak będzie pełnił w dalszym ciągu funkcję prezesa spółki zależnej Chengdi Trade (Shenzhen) w Chinach, która ściśle współdziała z Emitentem przy imporcie towarów. W ten sposób Pan Piotr Chrobak dalej będzie działał na rzecz Emitenta.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu