• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 24/2011
data dodania 2011-10-11
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 października br. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu pana Marka Kołodziejskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Pan Marek Kołodziejski złożył jednocześnie rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Do dnia złożenia rezygnacji Pan Marek Kołodziejski pełnił czasowo funkcję prezesa Zarządu na podstawie art. 383 §1 KSH oraz § 1 ust. 2 pkt. 4 Statutu Emitenta (oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji w zarządzie), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2011.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu