• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI: 22/2011 - Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 22/2011
data dodania 2011-09-05
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna


Zarząd Poltronic S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 383 §1 ksh oraz § 1 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Marka Kołodziejskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Poltronic SA, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Chrobak - Członek Zarządu